O nama | Pixel | Udruženje za art i vizualno komunikacijske vještine

O nama

Pixel je nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija osnovana 15.01.2004. godine sa primarnim ciljem da doprinese razvoju civilnog društva, te utječe na pozitivne promjene u oblasti kulture, komunikacija, prava i informacijskih tehnologija.

Udruženje je registrovano u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine pod brojem BiH RU – 136/03. Porezni broj Udruženja je 4200891210004. Organizacija je nastala iz samostane inicijative građana s ciljem podizanja svijesti i unapređenja obrazovanja, što će doprinijeti bržim tranzicijskim procesima ka evropskim integracijama.

Kultura inspiriše, jača i angažuje kreativne potencijale da kreiraju demokratska društva. Pixel kroz svoje projekte inicira i podržava kulturnu razmjenu i kreativnu industriju u BiH i regiji Jugoistočne Evrope. Udruženje također prezentira kritičko i kreativno razmišljanje o savremenim medijima, intelektualnoj svojini, kulturi i inovativnim audio-vizualnim umjetnostima u multidisciplinarnom kontekstu.

Volenteri koji u rade u udruženju Pixel potiču društvene, ekonomske i kulturne promjene. Animiraju učešće građana u demokratskim procesima, jačaju kapacitete pojedinaca i organizacija, rješavanjem problema u široj društvenoj zajednici.

Pixel je, zahvaljujući svojim članovima i vezama sa najznačajnijim svjetskim istraživačkim, kulturnim i obrazovnim institucijama, postao sprega između modernih saznanja i pojedinaca i institucija kojima je to znanje neophodno.

U saradnji sa najvećim stranim i domaćim autoritetima iz različitih oblasti, Pixel je razvio i unaprijedio široku mrežu saradnika i partnerskih institucija.

Ciljevi udruženja su: