PRAVO | Pixel | Udruženje za art i vizualno komunikacijske vještine

PRAVO

U cilju unapređenja zajednice i poštivanju prava i sloboda, zagovaramo reformu sektora pravne zaštite. Podržavamo izgradnju kapaciteta institucija koje rade na razvoju i strategiji za zaštitu moralnih i materijalnih interesa, a koji proizilaze iz naučne, književne ili umjetničke proizvodnje. Usmjereni smo na potporu daljeg razvoja procesa, te jačamo dijalog između državnih institucija i pojedinaca radi osiguranja očuvanja, razvoja i širenja nauke i kulture. Poseban akcenat stavljamo na istraživačku i stvaralačku djelatnost, te razvijanje međunarodne saradnje i veza na polju nauke i kulture.

Potičemo inovacije koje učvršćuju cijeli niz građanskih, političkih, socijalnih i kulturnih prava, uključujući sljedeće:


Proaktivnim djelovanjem u lokalnoj zajednici, kroz uključivanje javnosti i privatnog sektora, želimo pružiti pomoć javnim institucijama prilikom:


Područje intelektualne svojine i autorskih prava je jedno od najvažnijih područja koje zahtijeva reformu. Intelektualna svojina se dijeli u dvije kategorije industrijsku svojinu i autorsko pravo i srodna prava. Industrijska svojina podrazumijeva patente, žigove, industrijski dizajn i geografske oznake, a autorsko pravo obuhvata književna djela, kao i djela iz oblasti nauke i audio-vizulane umjetnosti. Srodna prava odnose se na prava i sastav pravne zaštite umjetničkog izražaja, te zaštitu organizacijskih, poslovnih i finansijskih ulaganja u izvođenje, proizvodnju i distribuciju audio-vizualnih autorskih djela.


Pružamo mogućnost da kroz projekte jasno prezentiramo sve promjene koje mogu biti vodič u području transformacije autorskih i srodnih prava na teme: