Linkovi | Pixel | Udruženje za art i vizualno komunikacijske vještine

Linkovi

Obrazovanje i kultura

Obrazovna, Audiovizuelna & Kulturološka Izvršna Agencija 
http://eacea.ec.europa.eu/about/about_eacea_en.php

EU Media program – Glavni fondacijski program za film i animaciju 
http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

European Culture Programme 2007 – 2013 (BiH je članica programa) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/about_culture_en.php

Creative Europe 2020 incijativa investiranja u europske kulturne i kreativne sektore 
http://ec.europa.eu/culture/media/media-content/creative-europe/eac-leaflet-creative_en.pdf

Audio i vizuelna obzervatorija (Djeluje u sklopu legalnog okvira Europske Komisije)
 http://www.obs.coe.int/


Pravo

Grantovi i pozivi za aplikacije i razvoj programa u pravnom domenu
http://ec.europa.eu/justice/grants/index_en.htm

Proširenje EU, za zemlje koje se spremaju za ulazak u zajednicu 
(http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm)


Komunikacijske Mreže, Sadržaj i Tehnologija

Digitalna agenda, dio programa Europe 2020
(http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe)

Directorate General za Informatiku 
(http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm)


Nezavisne Organizacije

Europska Cultuna Fondacija iz Holandije
(http://www.culturalfoundation.eu/)

ENCATC – vodeća europska mreža za kulturološki menadžment i kulturnu politiku i obrazovanje
(http://www.encatc.org/pages/index.php?id=169)

Open Society Foundation – Promoviranje demokratije, prava manjina u donošenju zakona, dobro vladanje i odgovornost u pomaganju tranzicije društava u procesu europske integracije
(http://www.opensocietyfoundations.org/regions/europe)