Kreativne industrije EU | Pixel | Udruženje za art i vizualno komunikacijske vještine

Kreativne industrije EU

Generalne informacije o kreativnim industrijama

Kreativne industrije su one koje se zasnivaju na kreativnosti, vještinama i talentu pojedinca, te svoj potencijal za stvaranje zaposlenosti i bogatstva baziraju na proizvodnji i eksploataciji intelektualnog vlasništva. Globalni statistički izvori pokazuju da su te industrije najbrže rastuće grane ekonomije.

Strategija Evropa 2020. želi da ojača rast zaposlenosti i kreiranje novih industrija kroz održavanje i podržavanje jake, raznolike i konkurentne industrijske baze u Evropi. Kao fokus strategije, postavljene su kulturne i kreativne industrije koje su vrlo bitni pokretači ekonomske i društvene inovacije u drugim sektorima.

Definicija industrija koje spadaju pod pojam kreativnih industrija donekle varira širom svijeta, međutim to uglavnom obuhvata:  oglašavanje, arhitekturu, zanate, dizajn, grafički dizajn, modu, film & video, muziku, scenske i izvođačke umjetnosti, objavljivanje, izradu softwarea, TV & radio, te digitalne medije.

Vizualna komunikacija je prijenos ideja i informacija u obliku koji se može vidjeti ili pročitati. To uključuje znakove, tipografiju, crtanje, grafički dizajn i ilustracije boje teksta i elektronskih sredstava. Vizualna komunikacija je vrlo blisko vezana za umjetnost, što može da se odnosi na fotografiju, grafički dizajn, crtanje i dizajniranje, ali isto tako uključuje druge oblike izražaja poput skulpture, keramike, zvučne i video kreacije, u nekim slučajevima i arhitekture kao i neke druge oblike umjetničkog izražavanja.

Mi u Pixelu vjerujemo da se kreativne industrije zasnivaju i najbolje organizuju kroz usku saradnju sa legalnim sektorom, efektivnim komunikacijama i obrazovanjem u novim medija.