Edukacija | Pixel | Udruženje za art i vizualno komunikacijske vještine

Edukacija

Organiziramo treninge, radionice, online učenje, konferencije, festivale, performanse, revije i izložbe koje promoviraju kreativnu industriju. Edukativni programi su osmišljeni kako bi polaznici razvili nove vještine i znanja, te naučili kako koristiti kreativne potencijale i upotrijebiti ih za dinamična, interaktivna i kreativna zanimanja.


Škola obuhvata oblasti:


ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA

Škola animiranog filma okuplja mlade s ciljem kreativnog provođenja slobodnog vremena u izradi animiranih filmova. Cilj škole je obrazovanje koje uključuje kreativno stvaralaštvo, estetsko i filmsko, koje potiče maštu i ne ograničava autorske slobode. Polaznici škole uz podršku profesionalaca, kroz kreativnu igru, stvaraju vlastite autorske filmove. Takav pristup omogućava da se autorski filmovi, koji zadovoljavaju kriterije, prijave na međunarodne, regionalne i lokalne festivale animiranog filma. Napredni polaznici edukativnih programa učestvuju u implementaciji projekta inovativnih i interdisciplinarnih metoda u oblasti umjetnosti u regiji Jugoistočne Evrope.

Organiziramo radionice koje posjećuju poznata međunarodna imena u svijetu animacije, koja prenose svoja iskustva mladima u Bosni i Hercegovini. Radimo na promociji bh. animacije u svijetu i organiziramo izložbe koje promoviraju animirani film. U prilici smo da za organizirane grupe djece ili mladih u cijeloj zemlji omogućimo interaktivne radionice koje će im približiti svijet animiranog filma. U proteklih 8 godina u školi je educirano preko 100 polaznika, a producirali smo 67 animiranih filmova i realizirali preko 30 evenata i izložbi.


Stručna edukacija odvija se po planu i programu podijeljenom na stepene:


U okviru škole djeluje ASIFA BiH, bosanskohercegovački ogranak Svjetskog udruženja animatora. ASIFA BiH, između ostalog, organizira festivale koji promoviraju animirani film, a svake godine na poseban način obilježava 29. oktobar, Svjetski dan animacije i 6. juni, Dan osnivanja ASIFA BiH.


Linkovi:

www.asifabih.com

www.asifa.net

www.pixelonlineschool.com


ŠKOLA STRIPA I ILUSTRACIJE

Škola stripa omogućava upoznavanje  cjelovitog procesa izrade stripa – od scenarija, do njegove razrade kroz kadrove, pasice, table i na kraju cjeline koju simultano stvaraju tekst i crtež. Edukacija u oblasti ilustracije obuhvata program crtanja, izradu ilustracija, transformacije objekata, pozicioniranja, integracije grafike, ilustriranje udžbenika i knjiga.

ŠKOLA SLIKANJA I CRTANJA

Omogućava djeci, mladima i odraslima, ljubiteljima umjetnosti, da ispolje svoj talenat, upotrebe slobodno vrijeme i zabave se na kreativan način. Program škole je koncipiran za rad u malim grupama, kako bi polaznici mogli da nauče osnovne tehnike slikanja i crtanja. Na zahtjev možemo organizirati i individualne časove koji pripremaju mlade za upis u srednje umjetničke škole, na akademije i fakultete.

ŠKOLA FOTOGRAFIJE

Ako volite da istražujete, gledate i hvatate prolazne kadrove iz života i okruženja, otvara vam se svijet osme umjetnosti. Potrebno je imati digitalni fotoaparat, a u slučaju da ga namjeravate kupiti, posavjetujte se sa našim profesionalcima. Program je usmjeren na interaktivno učenje o svim aspektima fotografije, od osnovnih do naprednih. Predviđeno je obrađivanje tema: tehnika, priprema, osmišljavanje ideje, rad, i obrada fotografija; emocije u portretu i pejzažu; angažovana fotografija; life i street fotografija; turistička fotografija; sport; macro, kreativne fotografije; muzički koncerti; dokumentarna fotografija, fotografisanje evenata; fotografisanje enterijera; rad sa reflektorima, eksternim blicevima; osnove Stock fotografije. Radimo isključivo u malim grupama kako bi svaki polaznik dobio adekvatnu pažnju i posvećenost predavača.

GRAFIČKI I PRODUKT DIZAJN

Svoj kreativni potencijal možete obogatiti ako uložite veliku količinu truda, vježbe i vremena kako biste se mogli usavršavati u oblasti grafičkog i produkt dizajna. Naš cilj je povezati vodeće ljude u poslovnom sektoru i kreativce koji mogu steći praktična znanja i raditi na aktualnim projektima. Potičemo povezivanje akademske zajednice i privatnog sektora, te omogućavamo zbližavanje sa profesionalcima koji se bave grafičkim i produkt dizajnom. Cilj nam je ojačati praktična znanja polaznika, naučiti ih kako komunicirati sa štamparijom, kako i zašto koristiti određene boje, sisteme oznake boja, te prenijeti znanja o tipografiji, važnosti logotipa i postavljanju grafičkih standarda.