ART | Pixel | Udruženje za art i vizualno komunikacijske vještine

ART

Promicanje vizualne kulture je inicijativa profesionalaca koji se bave edukacijom iz oblasti vizualne umjetnosti i vizualne komunikacije, te onih na čije se profesionalno djelovanje odražavaju kompetencije s tog područja.


Jedan od glavnih ciljeva je podizanje kvaliteta vizualne kulture kroz:


Svojim djelovanjem želimo skrenuti pažnju na važnost vizualne kompetencije u savremenom društvu i ukazati na potrebu stvaranja jedinstvene politike vizualne kulture.