soccer jerseys Wholesale nike NFL Jerseys Wholesale nike jerseys nike nfl jerseys basketball jerseys cheap basketball jerseys china Wholesale Jerseys supply Cheap Jerseys from china NFL Jerseys free shipping Wholesale Jerseys China Nike NFL Jerseys Wholesale nike Jerseys wholesale jerseys supply wholesale jerseys usa cheap Snapback Hats
Edukacija | Pixel | Udruženje za art i vizualno komunikacijske vještine

Edukacija

Organiziramo treninge, radionice, online učenje, konferencije, festivale, performanse, revije i izložbe koje promoviraju kreativnu industriju. Edukativni programi su osmišljeni kako bi polaznici razvili nove vještine i znanja, te naučili kako koristiti kreativne potencijale i upotrijebiti ih za dinamična, interaktivna i kreativna zanimanja.


Škola obuhvata oblasti:


ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA

Škola animiranog filma okuplja mlade s ciljem kreativnog provođenja slobodnog vremena u izradi animiranih filmova. Cilj škole je obrazovanje koje uključuje kreativno stvaralaštvo, estetsko i filmsko, koje potiče maštu i ne ograničava autorske slobode. Polaznici škole uz podršku profesionalaca, kroz kreativnu igru, stvaraju vlastite autorske filmove. Takav pristup omogućava da se autorski filmovi, koji zadovoljavaju kriterije, prijave na međunarodne, regionalne i lokalne festivale animiranog filma. Napredni polaznici edukativnih programa učestvuju u implementaciji projekta inovativnih i interdisciplinarnih metoda u oblasti umjetnosti u regiji Jugoistočne Evrope.

Organiziramo radionice koje posjećuju poznata međunarodna imena u svijetu animacije, koja prenose svoja iskustva mladima u Bosni i Hercegovini. Radimo na promociji bh. animacije u svijetu i organiziramo izložbe koje promoviraju animirani film. U prilici smo da za organizirane grupe djece ili mladih u cijeloj zemlji omogućimo interaktivne radionice koje će im približiti svijet animiranog filma. U proteklih 8 godina u školi je educirano preko 100 polaznika, a producirali smo 67 animiranih filmova i realizirali preko 30 evenata i izložbi.


Stručna edukacija odvija se po planu i programu podijeljenom na stepene:


U okviru škole djeluje ASIFA BiH, bosanskohercegovački ogranak Svjetskog udruženja animatora. ASIFA BiH, između ostalog, organizira festivale koji promoviraju animirani film, a svake godine na poseban način obilježava 29. oktobar, Svjetski dan animacije i 6. juni, Dan osnivanja ASIFA BiH.


Linkovi:

www.asifabih.com

www.asifa.net

www.pixelonlineschool.com


ŠKOLA STRIPA I ILUSTRACIJE

Škola stripa omogućava upoznavanje  cjelovitog procesa izrade stripa – od scenarija, do njegove razrade kroz kadrove, pasice, table i na kraju cjeline koju simultano stvaraju tekst i crtež. Edukacija u oblasti ilustracije obuhvata program crtanja, izradu ilustracija, transformacije objekata, pozicioniranja, integracije grafike, ilustriranje udžbenika i knjiga.

ŠKOLA SLIKANJA I CRTANJA

Omogućava djeci, mladima i odraslima, ljubiteljima umjetnosti, da ispolje svoj talenat, upotrebe slobodno vrijeme i zabave se na kreativan način. Program škole je koncipiran za rad u malim grupama, kako bi polaznici mogli da nauče osnovne tehnike slikanja i crtanja. Na zahtjev možemo organizirati i individualne časove koji pripremaju mlade za upis u srednje umjetničke škole, na akademije i fakultete.

ŠKOLA FOTOGRAFIJE

Ako volite da istražujete, gledate i hvatate prolazne kadrove iz života i okruženja, otvara vam se svijet osme umjetnosti. Potrebno je imati digitalni fotoaparat, a u slučaju da ga namjeravate kupiti, posavjetujte se sa našim profesionalcima. Program je usmjeren na interaktivno učenje o svim aspektima fotografije, od osnovnih do naprednih. Predviđeno je obrađivanje tema: tehnika, priprema, osmišljavanje ideje, rad, i obrada fotografija; emocije u portretu i pejzažu; angažovana fotografija; life i street fotografija; turistička fotografija; sport; macro, kreativne fotografije; muzički koncerti; dokumentarna fotografija, fotografisanje evenata; fotografisanje enterijera; rad sa reflektorima, eksternim blicevima; osnove Stock fotografije. Radimo isključivo u malim grupama kako bi svaki polaznik dobio adekvatnu pažnju i posvećenost predavača.

GRAFIČKI I PRODUKT DIZAJN

Svoj kreativni potencijal možete obogatiti ako uložite veliku količinu truda, vježbe i vremena kako biste se mogli usavršavati u oblasti grafičkog i produkt dizajna. Naš cilj je povezati vodeće ljude u poslovnom sektoru i kreativce koji mogu steći praktična znanja i raditi na aktualnim projektima. Potičemo povezivanje akademske zajednice i privatnog sektora, te omogućavamo zbližavanje sa profesionalcima koji se bave grafičkim i produkt dizajnom. Cilj nam je ojačati praktična znanja polaznika, naučiti ih kako komunicirati sa štamparijom, kako i zašto koristiti određene boje, sisteme oznake boja, te prenijeti znanja o tipografiji, važnosti logotipa i postavljanju grafičkih standarda.